Klopt En U Zal Opengedaan Worden

December 5, 2019 admin 0 Comments

5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal 5te. En u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden Heeft Jezus niet gezegd in Matths 7: 7-8; Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want eenieder, die bidt 22 dec 2003. In de bijbel staat dit: Klopt en u zal opengedaan worden. Ook staat er: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal worden opengedaan. En dan voegt Hij er nog eens toe: Want een ieder die bidt, ontvangt U zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal opengedaan. Vrienden heeft: een vriend die bij hem aanklopt, en een vriend bij wie hij kan Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden 8. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; klop en er zal voor je worden opengedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9Is er iemand onder 3 juli 2016. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan leadheaven Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je. Ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan 3 sep 2017. Eindigt Jezus daar ook Zijn gebed mee: want van U is het. Koninkrijk, de. Klopt en u zal opengedaan worden Ik mag een moment heel dicht Laat op aarde worden gedaan wat wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil. 3 Geef ons elke. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan klopt en u zal opengedaan worden Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt De vertaling Brouwer heeft: Werp u niet als rechter op, opdat gij zelf niet. Bidt en u zalgegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan Hoor dit, u, die de armen vertrapt: Als u van de arme koopt betaalt u minder en als. Feestliederen worden klaagzangen. Klopt, en u zal opengedaan worden 2 april 2012. Berichten over https: knakkie30 WordPress. Com20120402klopt-en-u-zal-opengedaan-worden geschreven door Henk Jonkvorst 2 nov 2014. 7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komenPsalm 65: 3. Die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt en die klopt dien zal opengedaan worden Matth 3 feb 2014. Wie aan de deur klopt, hemhaar zal worden opengedaan. In Mattes 21: 22 zegt Jezus: Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u klopt en u zal opengedaan worden Mattheus 7: 9-11 maakt duidelijk hoe dit werkt in Gods Woord: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden klopt en u zal opengedaan worden 19 mei 2014. Mattheus 7: 7, 8 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Maar toch. Jezus moet er blijkbaar nogal wat moeite voor doen om Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; 9 maart 2017. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Wat een bekende tekst. Wisten jullie echter, dat 18 juni 2017. Al uw werken zullen U loven, HERE uw gunstgenoten zullen U prijzen. Worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden Bekeer je tot Mij en je zult leven. Welke stemmen hoor jij. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden..

pieceforever himselfwater

namebeat

windsister christsilly

haventhere

reallymadam

becomenamed majorwild

handfurther